EU

http://wegebar.com/content/uploads/2021/01/Picture-1.png

Restauracja Stara Drukarnia  Teresa Kowalczyk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich o nazwie

„Wzrost konkurencyjności restauracji poprzez wprowadzenie nowej usługi”.

Nr Umowy UDA-RPSL.03.02.00-24-048G/20-00

Wartość projektu wynosi 588 483,28 zł, a dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi 407 511,97 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020