Restauracja Stara Drukarnia  Teresa Kowalczyk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich o nazwie

„Wzrost konkurencyjności restauracji poprzez wprowadzenie nowej usługi”.

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na lokalnym rynku.

Planowane efekty realizacji projektu:

·        wprowadzenie do oferty usług cateringowych;

·        zapewnienie bezpieczeństwa przebywania gości oraz pracowników w pomieszczeniach restauracji;

·        utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy;

·        wzrost zatrudnienia.

Nr Umowy UDA-RPSL.03.02.00-24-048G/20-00

Wartość projektu wynosi 588 483,28 zł, a dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi 407 511,97 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020